Power, money, and “banana” diplomacy

Outsiders believe that Vietnam’s diplomacy is low-key through the reception of US Vice President Kamala Harris in late August. In fact, Vietnam knows what the Biden administration needs at the moment, but because it is in a position of not…
Dân chủ hóa ‘phải do người Việt tự giải quyết’

Link Video: https://youtu.be/B_a57eGdXsA Trong chuyến thăm Việt Nam tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tái khẳng định nhân quyền là ‘trung tâm trong chính sách đối ngoại’ của Tổng thống Joe Biden. Văn bản Tăng cường quan hệ…