Vở diễn tồi của ngành công an

Link Video: https://youtu.be/GqAKPPWMbVM Trang Đất Việt ngày 30/6 có bài “Bao giờ công an thôi “làm chuyện ruồi bu”?” của tác giả, luật sư Trần Đình Dũng. Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng, chúng ta không nên cổ vũ…