Mở cửa trong mịt mờ

Link Video: https://youtu.be/-CZe6N-MESY Dù cho giọng Nghệ khó nghe gấp mười lần đi nữa thì Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tuyệt đối không thể nói sai. Ở nước nào cũng thế, ngân sách quốc gia là tuyệt mật,…