Hết “lùa gà” giờ Hoài Linh lại bẫy chim

Có thể nói, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sỹ Hoài Linh), là nhân vật đã để lại nhiều tai tiếng trong những năm gần đây. Chuyện ông kêu gọi từ thiện 14 tỷ đồng, nhưng không làm từ…