Tổng đưa lò áp vào lưng quý tử nhà Ba Dũng

Sau Covid-19 có hai bộ trong Chính phủ bị càn quét mạnh nhất, đó là Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao. Với Bộ Y tế, người cao nhất bị quật là Phó Thủ tướng phụ trách Y tế Giáo…