Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố bỏ Đảng cộng sản

Link Video: https://youtu.be/0o1IID8n-NQ  Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố bỏ Đảng – ĐCS “tự diễn biến” thành tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Ý Nhi – Thoinbao.de tường thuật từ Berlin 26.10.2018 https://thoibao.de/nha-van-nguyen-ngoc-tuyen-bo-ra-khoi-dang
Tôi tự ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam

Thực tình tôi không muốn ồn ào chuyện này. Nhưng thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật GS. TSKH Chu Hảo, một trí thức có Tâm, có Tài nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển xã…