Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố bỏ Đảng cộng sản

Link Video: https://youtu.be/0o1IID8n-NQ 

Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố bỏ Đảng – ĐCS “tự diễn biến” thành tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước.

Ý Nhi – Thoinbao.de tường thuật từ Berlin 26.10.2018
https://thoibao.de/nha-van-nguyen-ngoc-tuyen-bo-ra-khoi-dang