Tiền giả tràn lan ở Đức

Tiền giả ngày càng trở nên phổ biến ở Đức. Thiệt hại do tiền euro giả gây ra cho tới nay đã vượt quá thiệt hại của cả năm trước. Để gây khó khăn hơn cho bọn tội phạm, các…