Why did “USS Ronald Reagan” cancel the visit to Vietnam?

The US aircraft carrier USS Ronald Reagan is expected to arrive in Vietnam at the end of July. A source familiar with maritime information from Vietnam said that the aircraft carrier USS Ronald Reagan would arrive in Da Nang in…
Trung Quốc to tiếng – Mỹ điều chiến hạm

Một tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập ở Biển Đông có tranh chấp vào ngày thứ Sáu, hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo. Một nhóm tàu tấn công do…