Phiên tòa không có bị hại?

Link Video: https://youtu.be/KukPhb2-xu8 Ngày 16/7, trên trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Tiến Tường có bài “Hãy trả lại tiền cho nhân dân thống khổ!” Tác giả đề cập đến vụ chuyến bay giải cứu, trong đó, 21…