Chuyện ông chủ tịch Tỉnh nhận hơn 1000 cuộc gọi

Link Video: https://youtu.be/uYWHFPFIBgk Báo Đất Việt ngày 26/7 có đăng bài bình luận của Giáo sư Mạc Văn Trang, về việc Chủ tịch Hà Tĩnh -Võ Trọng Hải nói rằng ông đã nhận được hơn 1000 cuộc gọi sau khi…