Liên minh châu Âu (EU) hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA)

Link Video: https://youtu.be/7SI6zibw7G8

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de 

Trình bày: Ý Nhi từ CHLB Đức, 26.01.2019

https://thoibao.de/lien-minh-chau-au-eu-hoan-lai-viec-phe-chuan-hiep-dinh-thuong-mai-eu-viet-nam

Nguồn: Twitter thông báo của bà Jude Kirton-Darling, nghị sĩ Quốc hội châu Âu http://bit.ly/2WduocE