Biểu tình trước Quốc hội Việt Nam hôm 5.6.2019

Ngay khi Quốc hội Việt Nam đang họp, thì bên ngoài những người ” Dân oan” biểu tình hô vang ” Đả đảo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đảo đảo Quốc hội bù nhìn”. Đây là những người dân bị…