Giấu chiến hạm, VN đành quan sát – Găm hải cảnh, TQ quyết không lùi

https://youtu.be/qb6KjjLfeFA

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 28.8.2019