Extraditing Ms. Ho Thi Kim Thoa back to Vietnam not easy

Recently, on social media, news about former Deputy Minister of Industry and Trade Ho Thi Kim Thoa circulated on social media that she was arrested in France and was about to be sent back to Vietnam to take responsibility for…
Liệu có phải là Đảng luôn lắng nghe dân không?

Trong bài viết “Đảng luôn lắng nghe dân để có ‘văn bia muôn đời sau’”, tác giả Nguyễn Tấn Tuân giải thích rằng việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại…