The Socialist with Oriented Market Economy: No Road?

The latest report from the Ministry of Planning and Investment shows that the socialist-oriented market economy institution in Vietnam, in general, is still far from the common standards of a modern market economy and international integration. This is news reported…
Will users of Dong Do University fake diplomas confess themselves?

Call for self-reporting Vietnam’s state-controlled media reported on December 28 that the Ministry of Public Security is investigating the case of “Counterfeiting” occurring at Dong Do University and asking users of the fake diplomas should report themselves. According to the…
Nguyễn Phú Trọng: Kỷ luật vài người bỏ qua muôn người

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=P6Pz2EgSNwo Tại hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng 28/12 vừa qua, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, ông không thích thú gì…
Nạn nhập cảnh chui gieo rắc Covid-19 vào Việt Nam

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=bUuCNFjmzyI Những ngày gần đây, người dân Việt Nam tỏ ra bất an trước các ca dương tính với Covid-19 mới bị phát hiện là những người nhập cảnh chui. Trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh…