Why did Xi Jinping send someone to “test” Nguyen Phu Trong?

Vietnamese politics is inherently dependent, and it is not difficult to assert which country it depends on. The fact that Vietnam increasingly depends on China is a topic that has been discussed by society for a long time, not recently.…
Thế lực nào đã “đì” Vũ Đức Đam?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=gRvakdfKssw Có thể nói rằng, ông Vũ Đức Đam là một trong những quan chức CS lấy được lòng dân nhất hiện nay. Đó là điều khó mà phủ nhận. Hơn nữa, ông Đam cũng là một quan…
Thế lực nào đang “đâm sau lưng” Tô Lâm?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=flziRW4WXFM Ở trong ĐCS luôn có những cuộc đấu đá không liệt giữa các phe nhóm. Nếu mâu thuẫn mà đến hồi không hòa giải được thì có thể họ ra tay triệt hạ cả sinh mạng của…
VT17: Nguyễn Phú Trọng và Tô lâm ăn ốc, ai phải đổ vỏ?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=95K4lN7CKI8 Câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức từ năm 2017. Tuy nhiên trong nhiều năm qua vụ này đã lắng xuống thì bỗng nhiên bây giờ lại…