Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các cơ quan tình báo

Điều có thể khẳng định chắc chắn là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được hai cơ quan tình báo bảo vệ ở Châu Âu, một trong số đó là cơ quan tình báo Mossad của Isreal. Chính cơ quan này…