Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các cơ quan tình báo

Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Trung Đông tháng 3.2022
Điều có thể khẳng định chắc chắn là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được hai cơ quan tình báo bảo vệ ở Châu Âu, một trong số đó là cơ quan tình báo Mossad của Isreal. Chính cơ quan này thu xếp để Nhàn có các cuộc tiếp xúc với các ông chủ Ả Rập ở Trung Đông. Tháng 3 năm 2022, trước khi có thông tin sẽ chính thức bị khởi tố, P.M. Chính còn giao cho Nhàn thay mặt Chính phủ Việt Nam trong các thương vụ mà sự hiện diện của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chỉ là nhân vật có mặt mang tính hình thức.
Thông tin việc P.M. Chính có liên hệ với Mossad đã xuất hiện từ tháng 7 năm 2019, khi đó là Trưởng ban Tổ chức TW đã tới Isreal và đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nhiều thành phần ở Isreal. Bởi tư duy phân tích có thể hiểu rất đơn giản là Ngành Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác-xít thì liên quan gì và học tập được gì từ các đảng phái và các cơ quan của Isreal, một nước theo đường lối tư bản và tôn giáo khác biệt hẳn với Việt Nam? Tài liệu mà cơ quan có liên quan Việt Nam theo dõi đã được tiếp cận cho thấy, Nhàn đã tham gia vào các phi vụ đàm phán mua bán vũ khí cho Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam (Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng).
——
( Trích hồ sơ mật được gửi đến thoibao.de. Tài liệu chưa kiểm chứng )
———-