Shark Thuỷ và những khoản nợ khó đòi

Link Video: https://youtu.be/h5O8dUM4N0w Thời gian gần đây, Egroup của Shark Thuỷ liên tục bị nhà đầu tư tố cáo là bất tín, gian lận thương mại, trây ì, không thực hiện thanh toán lãi và gốc như cam kết… Tập…