Nhóm Đông Âu tại Techcombank và vết nhơ khác.

https://youtu.be/5wiOI3Lz6KY                   Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Techcombank là ông Hồ Hùng Anh. Ông Hùng Anh đã làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank từ tháng 05/2008 đến nay. Ông bắt đầu tham gia quản trị Ngân hàng…
Techcombank xảy ra tai tiếng “giật hụi” khách hàng.

Link Video: https://youtu.be/rx0zV_uE1sY Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp, họ vẫn có sản phẩm đầu vào và đầu ra như mọi doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, sản phẩm vào và ra của họ là tiền. Ngân hàng vay…