Tăng số lượng tướng công an để bảo vệ ai?

Cuối tháng 1/2023, báo chí nhà nước đưa tin về việc Bộ Công an soạn thảo và lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Theo đó, Bộ…
Chế độ độc đảng không thể diệt trừ tham nhũng

Ngày 2/2, trên trang RFA Tiếng Việt có bài viết ‘“Lò” ông Trọng có “đốt được hết cán bộ tham nhũng?” đưa quan điểm của một số nhà quan sát chính trị về công cuộc chống tham nhũng đang diễn…