Đài phát thanh và Truyền hình nhà nước Slovakia (RTVS) công bố thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức!

Bản tin đặc biệt trong chương trình thời sự buổi tối 5.8.2023 của Đài phát thanh và Truyền hình nhà nước Slovakia (RTVS) về vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn sang Đức, đem theo nhiều bí mật quốc gia cùng cuộc chiến quyền lực trong nội bộ ĐCS Việt Nam. (có biên dịch tiếng Việt)
Link gốc bản tin (từ phút 6:15)