Nguyễn Chí Vịnh bị cho là người phá nát Tổng cục 2?

Link Youtube: https://youtu.be/chVELu7OOq4   Ngày 15/9, trên diễn đàn của VOA có bài “Từ sự ra đi của Tướng Nguyễn Chí Vịnh”. Theo tác giả, giai đoạn 2002 – 2009, khi còn là Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2, Nguyễn…