Bộ Công an lại kêu gọi bà Chủ tịch AIC ra đầu thú

Link Video: https://youtu.be/bvY3wlQaIe4 RFA Tiếng Việt ngày 10/10 cho hay “Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn lại được kêu gọi ra đầu thú”. Theo đó, Bộ Công an Việt Nam, vào ngày 10/10, đã phát đi…
Cần rạch ròi trong yêu – ghét đối với Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/pF03JG4vf1A Ngày 9/10, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của Nguyễn Trường Giang, với tựa đề “Người Việt ghét hay yêu Trung Quốc?” Tác giả kể những mẩu chuyện cho thấy sự lúng túng, mà nhiều người…
Vietnamese communist division in strongthening bilateral ties with US

On October 9, major newspapers around the world, including the Washington Post, simultaneously published news that Amnesty International said hackers linked to Vietnam had tried to use social media platforms X and Facebook, to install spyware on the phones of…