“Chân đất sét” đạp ga, Vượng lái Vinfast ủi vào mọi rào cản?

Kasse animation 7.8.2023