Tô Chủ tịch có nhiều biểu hiện trái ý Bắc Kinh: Sự thật hay đóng kịch để che mắt?