SỰ THẬT VỀ SỨC KHỎE CỦA TBT N.P TRỌNG

Clip video sau đây cho thấy từ đầu đến cuối cuộc hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đủ sức ngồi. Sức khỏe yếu kém tới nỗi, ông không thể đứng để bắt tay chào đón Putin theo phép xã giao lịch sự tối thiểu.

Trung Khoa – Thoibao.de