Đảng thường xuyên làm lộ bí mật quốc gia

Rò rỉ bí mật trên mạng xã hội, Đảng Cộng sản đang khuyến khích dân đọc báo “phản động”. Từ nhiều khóa trước, qua internet người đọc đã biết trước số phận nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam. …