Thời gian đang chống lại Donald Trump

Trump thích trở thành trung tâm của sự chú ý, ngay cả khi ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị truy tố tại tòa án liên bang. Quá trình này sẽ có lợi…