Nguyễn Trọng Nghĩa và giấc mơ Bộ Chính trị chưa thành

Link Video: https://youtu.be/isUe4oeLrYA Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trước đây là Thượng tướng – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ rất lâu. Ông đảm nhận chức vụ này từ năm 2012 đến 2021, trải qua 2 đời Chủ nhiệm…
Phạm Bình Minh đang vùng vẫy. Chiến để thoát nạn?

Link Video: https://youtu.be/S9LlnIZjOtA Theo như chúng tôi được biết, ngày 14 Tháng Bảy, Bộ Chính Trị đã có cuộc họp và quyết định sẽ kỷ luật nhiều nhân vật trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính Trị, và một…