“Lò” cụ Tổng đốt Đào Ngọc Dung

Ngày 3/4, BBC Tiếng Việt cho hay “Ông Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật, “lò” tiếp tục nòng”. Theo BBC, trong các ngày 2 và 3/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39, với…