Vụ nổ lớn Chi nhánh ngân hàng bị nổ tung

Theo phát ngôn viên cảnh sát, hệ thống báo động của các máy ATM của ngân hàng trên Welfenallee đã được kích hoạt vào khoảng 5h20 sáng và các lực lượng khẩn cấp đầu tiên đã có mặt ngay sau…