Công lý là diễn viên hài, tòa xét xử công khai nhưng… kín

Link Video: https://youtu.be/Q7HiQEwqYCk Đã từ nhiều năm nay, người dân Việt Nam truyền miệng nhau câu nói “công lý ở Việt Nam chỉ là diễn viên hài”. Quả thật, những điều diễn ra trước mắt buộc người dân phải buông…
Việt Nam vẫn loay hoay với việc công khai tài sản quan chức

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jfg-C8b14N0 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực vào 20/12/2020, từng được…
Đại hội 13 : Bao giờ đảng công khai về nhân sự?

  Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=HZ2lXK8jbYo Hội nghị Trung ương 14 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc hôm 18/12 tại Hà Nội, tuy nhiên kết quả về diễn tiến nhân sự còn…