Báo Đảng càng ngày càng không đáng tin

Link Youtube: https://youtu.be/qTshP6A_rK8 Ngày 19/8, trên trang Facebook cá nhân của Kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài “Báo chí Cách mạng ngày càng hèn”. Theo đó, tác giả nhận định, qua hai vụ liên tiếp là thấy báo…
Đảng đã vũ khí hoá cuộc chiến chống tham nhũng

Link Video: https://youtu.be/UrkrsGxAvu8 Báo RFA ngày 15/8 có bài bình luận của ông Phạm Quý Thọ- PGS,TS nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học Viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Việt Nam. Trong những năm…
Thi vị hoá cái ác

Link Youtube: https://youtu.be/iuPUqJ_z-Ks Báo Tiếng Dân ngày 12/8, có bài viết của Nhà Văn Phạm Đình Trọng nói về vai trò của nhà văn, nhà báo đối với xã hội. Và chính họ là người hướng con người trở nên…
Đảng dùng thành tích ảo để nổ với thiên hạ

Link Youtube: https://youtu.be/VGMRkYWytps Ngày 12/8, Tiến sĩ Chu Mộng Long có bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình, nói về những thứ ảo mà báo Đảng hay dùng để “nổ” với người dân. Tác giả đề cập đến…