‘Diễn tập’ metro, thật – giả, hay giả – thật?

Link Video: https://youtu.be/jVTSpOQOuO8 “Giám đốc Metro Hà Nội vừa khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện “diễn tập sự cố” khi vận hành tuyến metro Cát Linh – Hà Đông trong năm đầu tiên. Chuyện giả lập “sự cố” để…
Lo dân lật đổ – Đảng diễn tập bảo vệ Đại hội 13

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jo–2UAdvgk Hai tuần trước thời điểm dự kiến diễn ra Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập bảo vệ sự an toàn cho kỳ đại hội…