3 năm Đồng Tâm, còn ai chưa nhắc đến.

Vụ việc đẫm máu ở Đồng Tâm diễn ra cách đây đã tròn 3 năm. Nếu như theo tục lệ sang cát, giờ là lúc những người đã chết trong đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2013 chuẩn…