Đội ngũ báo chí nhân dân trong sự kiện Thích Minh Tuệ

Ngày 10/6, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nguyễn Nhơn, với tựa đề “Giải oan cho TikToker”. Tác giả cho rằng, nhiều người trong chúng ta đã có tiêu chuẩn kép, rất bất công về các YouTuber,…
Many Facebooker accounts locked due to “touching” Vingroup

Some Facebookers said that when they used social networks to question or criticize the quality of VinFast’s cars, Facebook has “silenced” them, locking their accounts for thirty days. “Borrow the wind to break bamboo shoots” Specifically, a female driver in…