Gia tộc Kim Nhật Thành cố giữ “ngai vàng”

Mặc cho những đồn đoán về sức khỏe của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un là thiếu căn cứ nhưng câu…
Kim Jong-un’s armored train and the secret place for hiding

A special train, possibly of North Korea’s leader Kim Jong-un, this week was seen in a resort town, based on satellite images which were analized by a project from Washington specializing in monitoring the situation in North Korea. In a…