Commentary: I have seen Lộc Hưng

I have been there by myself, I have seen it with my own eyes and I have heard it with my own ears: the tragedy which bears the name ‘Lộc Hưng vegetable garden’. That is the tragedy of the small…
Lộc Hưng – tôi đã thấy…

Tôi đã đến tận nơi, đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy tấn bi kịch mang tên Vườn rau Lộc Hưng (Q.Tân Bình, TP.HCM). Đó là bi kịch của những con người thấp cổ bé họng, một lần…
Vietnamese-Australian bishop comments on Lộc Hưng garden

Article on the German page of Vatican News The Australian bishop of Vietnamese origin, Vincent Nguyễn Văn Long, condemned the destruction of 112 houses in the Lộc Hưng garden of Saigon/Ho Chi Minh City. Amongst these houses, which were partially…
Giám mục Úc gốc Việt lên tiếng về vụ Lộc Hưng

Bản tin tiếng Đức của Tòa Thánh Vatican GIÁM MỤC ÚC GỐC VIỆT LÊN TIẾNG VỀ VỤ LỘC HƯNG Về vụ cưỡng chế đất đai tại khu vườn rau Lộc Hưng gần thành phố Hồ Chí Minh, Giám mục Úc…