Những thay đổi về thuế năm 2023

Đức được coi là quốc gia lý tưởng của luật thuế. Tất nhiên cũng sẽ có những thay đổi và đổi mới trong năm tới. Chuyên gia thuế Michael Bormann cung cấp một cái nhìn tổng quan. Một năm mới…