Ông Nguyễn Hồng Diên cần phải thấy ‘cây xăng ba ngón’

Link Video: https://youtu.be/tTcCj4gfhFg Thị trường xăng dầu lại rơi vào tình trạng khan hàng bởi lo ngại giá sẽ tăng tiếp tại kỳ điều chỉnh tới. Tình trạng xảy ra công khai tại TpHCM bất kể Bộ trưởng Nguyễn Hồng…