Việt Á nổ tung”, Phan Văn Mãi vội phi tang tội chứng?

Link Video: https://youtu.be/La51QwXzAGg Vụ Công ty Việt Á đang bùng đến Trung ương với án kỷ luật sẽ dành cho Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Các CDC ở các tỉnh bị dính rất nhiều, quan chức Học viện…