Rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị EU chỉ mặt!

Ngày 12/11/2019, tờ Tạp Chí Tài Chính có đăng bài “Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”. Bài báo nói rằng, Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng…