Cảnh sát tiếp tục điều tra chùa Việt tại Đức?

Link Video: https://youtu.be/sfC-BEKRCxQ  Đặc biệt, tại thành phố Taucha, CHLB Đức có một Ngôi chùa được những người Việt Nam đang dựng lên trong khu đất riêng, cạnh nhà ga. Tuy nhiên, từ khi chuẩn bị cho ngôi chùa này đến…