Mối nguy của tổng Trọng ( Người Buôn Gió)

Một sự thật mà nhiều người không đánh giá đến, là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào. Thường ai cũng nghĩ ông Trọng đang ở quyền lực đỉnh cao, ai…