Vụ Trịnh Xuân Thanh: Lần đầu tiên phía Việt Nam xác nhận „ Đã có thỏa thuận từ cuối tháng 12.2017“

Video: Tham tán Công sứ thương mại ĐSQ Việt Nam tại Đức Nguyễn Hữu Tráng trả lời về vụ TXT hôm 30.6.2018

Link Video: https://youtu.be/H1tb47TcmFM