Slovakia cấp chuyên cơ bay thẳng về Hà Nội, vì sao Tô Lâm không đồng ý ?

Video: https://youtu.be/D77XHUrotYw
Link tin : https://thoibao.de/tin-nong-vu-trinh-xuan-thanh-toa-duc-cho-biet-slovakia-ngo-y-cap-mot-chuyen-co-bay-thang-den-ha-noi-nhung-phia-viet-nam-khong-muon