An ninh mạng Việt Nam và chuyên chế kỹ thuật số của Trung Quốc

Giới chức Bắc Kinh đang cung cấp công nghệ và các khóa huấn luyện cho các chính phủ trên khắp thế giới để họ có thể kiểm soát công dân, trong đó Việt Nam là một điểm ưu tiên hàng đầu, từ đó „ Luật An ninh mạng Việt Nam“ được ra đời mang đầy màu sắc Trung Quốc.

Hoàng Trang – Thoibao.de theo nhật báo Bưu điện Washington https://wapo.st/2QmJHwi

https://thoibao.de/hiem-hoa-toan-cau-tu-nen-chuyen-che-ky-thuat-cua-trung-quoc