Nguyễn Phú Trọng đột ngột xuất hiện – vẫn lờ đi tranh chấp Biển Đông!

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 7.8.2019